PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI JUDETUL SUCEAVA

Afiliat la PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI DIN ROMANIA si la FEDERATIA PATRONALA IMM SUCEAVA
Sub egida: CONSIULULUI NATIONAL AL INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA

Drepturi si obligatii

Conform Art.9 din Statutul PATRONATULUI TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI JUDEȚUL SUCEAVA, membrii au următoarele drepturi:

 • Să beneficieze în conditii avantajoase de asistenţă pentru dezvoltarea activităţii proprii în limitele competenţelor şi posibilităţilor patronatului.
 • Să primească informaţiile de care dispune patronatul, referitoare la aspecte comerciale, financiare, bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, de marketing, manageriale, tehnice, tehnologice precum şi altele.
 • Să fie aparat împotriva concurenţei neloiale, împotriva abuzurilor administrative, sindicale ş.a.m.d. în limitele competenţelor şi posibilităţilor patronatului.
 • Să primească publicaţiile editate de organizaţie contra cost, în condiţii avantajoase sau gratuit, după caz.
 • Să apară pe lista membrilor pe pagina de internet sau în buletinele patronatului.
 • Să beneficieze, în mod gratuit sau cu plată, după caz, de serviciile oferite de patronat direct sau în colaborare cu terţi.
 • Să participe la expozitii, târguri şi orice alte manifestări organizate de patronat în ţară sau în strainatate, în limita posibilităţilor organizaţiei.
 • Să aleagă şi să fie ales în organismele de conducere ale patronatului în condiţiile prezentului Statut.
 • Să menţioneze calitatea de membru al patronatului, cu specificarea categoriei de membru, în antetul propriu.
 • Suplimentar, membrii fondatori şi membrii asociaţi au şi următoarele drepturi:
 • să participe cu drept de vot la lucrările organismelor de conducere ale patronatului, să formuleze propuneri şi să să-şi exprime prin vot opţiunea pentru propunerile făcute de ceilalţi membri; să aleagă membrii organelor de conducere, reprezentare, administrare şi control.

  Conform Art.10 din Statutul PATRONATULUI TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI JUDEȚUL SUCEAVA, membrii au următoarele obligații:

 • Să acţioneze pentru îndeplinirea obiectivelor patronatului;
 • Să respecte Statutul patronatului şi hotărârile organismelor de conducere, să plătească taxa de înscriere şi cotizaţia lunară;
 • Să respecte normele de etică profesională, organizaţională şi ţinută morală în relaţiile cu ceilalţi membrii ai patronatului şi cu alti parteneri;
 • Să apară pe lista membrilor pe pagina de internet sau în buletinele patronatului.
 • Să depună eforturi pentru creşterea prestigiului patronatului şi al membrilor acesteia, în ţară şi în străinătate;
 • Să participe la acţiunile organizate de către patronat.
 • Să acţioneze pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate al patronatului; 
 • Să participe, să contribuie şi să promoveze activităţile realizate de patronat;
 • Să respecte dispoziţiile legale în vigoare, prevederile prezentului Statut, ale Regulamentelor interne şi hotărârile organelor de conducere ale patronatului, normele de etică profesională în activitatea economică şi în relaţiile cu ceilalţi membri;
 • Să colaboreze cu ceilalţi membri şi să aducă la cunoştinţa patronatului problemele cu care se confruntă, formulând propuneri de rezolvare a acestora;
 • Să plătească la timp cotizaţia de membru, în condiţiile stabilite de prezentul Statut şi de hotărârile Consiliului Director;
 • Să nu promoveze, prin intermediul patronatului, interesele partidelor politice;
 • Să militeze pentru creşterea prestigiului patronatului în ţară şi în străinătate;
 • Să informeze organele de conducere ale patronatului referitor la modificările intervenite cu privire la obiectul de activitate, CUI, număr salariaţi, capacitatea de exerciţiu, reprezentant legal şi orice alt fapt care ar putea avea efecte asupra încetării calităţii de membru al patronatului;
 • Să îndeplinească alte obligaţii stabilite de organele de conducere ale patronatului.

  Neîndeplinirea obligaţiilor statutare poate atrage atenţionarea membrului respectiv şi poate avea ca efect suspendarea sau excluderea din patronat.