PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI JUDETUL SUCEAVA

Afiliat la PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI DIN ROMANIA si la FEDERATIA PATRONALA IMM SUCEAVA
Sub egida: CONSIULULUI NATIONAL AL INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA

Proiect Scoala Pentru Femei

     PATRONATULUI TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI JUDEŢUL SUCEAVA (PTIR Suceava) este partener in cadrul proiectului POSDRU Scoala pentru Femei, ID 129423

      Obiectiv general:
Facilitarea accesului pe piața muncii a femeilor prin calificare/ recalificare/ inițiere și promovarea unei societăți inclusive în ceea ce privește egalitatea de șanse.
Obiective specifice:
O1 Îmbunătățirea capacității a 1275 femei din regiunile Nord Est, Centru și Nord Vest, de a se integra pe piața muncii, prin informare, asistență și dezvoltarea de noi competențe profesionale care să le îndrume spre locuri de muncă competitive sau spre inițiative antreprenoriale.
O2 Generarea unei platforme de sprijin, pentru cel puțin 50 de femei, crearea a 3 centre fixe de informare și asistență privind reconcilierea vieții de familie cu viața profesională, 45 de femei putând beneficia de acest serviciu.
O3 Însușirea unei atitudini pozitive și proactive față de egalitatea de șanse prin intermediul campaniilor, creșterea încrederii de sine pentru femeile care se întorc pe piața muncii după o perioadă de timp, cu scopul de a crește oportunitățile de angajare ale femeilor și persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile. 

      Activități proiectului sunt:
            A1. Managementul de proiect
                  1.1 Organizarea echipei de management și de implementare;
                  1.2 Monitorizarea tehnică și financiară a proiectului;
                  1.3 Realizarea Planului de Asigurare a Calității proiectului.

            A2. Pregătirea și derularea achizițiilor necesare proiectului
                  2.1 Elaborarea planului de achiziții și stabilirea procedurii de achiziție publică conform legislației în vigoare din România;
                  2.2 Urmărirea derulării contractelor.

            A3. Informare și publicitate
                  3.1 Desfășurarea conferinței de presă de deschidere a proiectului;
                  3.2 Elaborarea materialelor informative ce vor fi distribuite pe toată durata de implementare a proiectului;
                  3.3 Pregătirea și realizarea campaniilor de informare și publicitate;
                  3.4 Crearea și administrarea platformei virtuale;
                  3.5 Desfășurarea conferinței finale a proiectului;
                  3.6 Distribuirea materialelor de informare și publicitate și diseminarea rezultatelor proiectului

            A4. Studii și analize privind identificarea grupului țintă și dezvoltarea de modele de promovare a egalității de șanse
                  4.1 Realizarea de chestionare pentru identificarea grupului țintă și a nevoilor acestora;
                  4.2 Intervievarea grupuilor țintă pe baza chestionarelor;
                  4.3 Interpretarea și analiza datelor privind egalitatea de șanse și gen având în vedere reconcilierea vieții de familie cu cariera;
                  4.4 Publicarea rezultatelor în cadrul unui GHID pentru buna înțelegere a principiului egalității de șanse și gen.

            A5. Dezvoltarea și implementarea de servicii speciale de conștientizare și orientare psiho-socială

            A6. Formare profesională
                  6.1 Acreditarea/ autorizarea programelor de formare destinate persoanelor din categoriile grupurilor țintă;
                  6.2 Realizarea de protocoale de colaborare cu agenți economici, necesare derulării activităților practice din cadrul cursurilor de calificare; Dezvoltarea programelor de pregătire;
                  6.4 Derularea programelor de instruire și formare profesională.

            A7. Activități de formare și de incluziune socială și economică a femeilor
                  7.1 Dezvoltarea programelor de pregătire;
                  7.2 Acreditarea/ autorizarea programelor de formare destinate persoanelor din categoriile grupurilor țintă;
                  7.3 Acordarea de asistență;
                  7.4 Formare și instruire.
            A8. Formare profesională și asistenţă pentru femei în vederea iniţierii unei afaceri

Graficul activităților proiectului este aici


Rezultatele proiectului:

  • minim 1500 chestionare;
  • minim 100 interviuri – 1 GHID;
  • 3 seminarii de informare (1 zi/seminar);
  • 3 centre fixe de informare și îndrumare ;
  • o retea profesională și inter-profesională pentru femei ;
  • 3 seminarii de instruire (1 zi/seminar);
  • 10 cursuri sustinute/regiune (în cadrul seminariilor de instruire online)

TEME: Dezvoltarea obiectivelor pentru afacerile mici si mijlocii, Ciclul de rezolvare a problemelor, Metode de stimulare a creativității, Metode de analiza a ideilor de afaceri, Strategia și mixul de marketing, Comunicarea verbală/nonverbală în afaceri, Managementul riscului, Managementul schimbării, Structura și dezvoltarea unui plan de afaceri, Exerciții de echipă.

Pentru mai multe informatii legate despre proiect accesati www.scoalapentrufemei.ro