PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI JUDETUL SUCEAVA

Afiliat la PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI DIN ROMANIA si la FEDERATIA PATRONALA IMM SUCEAVA
Sub egida: CONSIULULUI NATIONAL AL INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA

Statut PTIR Suceava

      SCOP

1. Reprezentarea membrilor, în raporturile cu toate instituţiile şi organizaţiile locale, judeţene, regionale, naţionale, europene şi internaţionale.

2. Reprezentarea în teritoriu alături şi împreună cu celelalte organizaţii patronale teritoriale a organizaţiei de rang superior din punct de vedere teritorial.

      PRINCIPII           

 • Respectarea drepturilor omului conform Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.
 •           
 • Respectarea valorilor fundamentale ale omului (respectarea demnităţii şi integrităţii persoanei, respect pentru unicitatea individului, informarea corectă şi completă a omului, autodeterminarea persoanei, respectarea diversităţii omului, a confidenţialităţii persoanei.
 •           
 • Îmbunătăţirea calităţii vieţii conştient de faptul că sănătatea, siguranța socială, stabilitatea economică a societății cât şi securitate ecologică, conservarea biodiversităţii şi resurselor naturale sunt esențiale în definirea acesteia.
 •           
 • Respectarea integrităţii, diversităţii genetice şi ecologice resurselor al habitatelor naturale.
 •           
 • Conservarea şi utilizarea raţională a resureselor naturale ale planetei.
 •           
 • Promovarea valorilor autentice, dreptul de liberă alegere, libertatea politică şi religioasă, nediscriminarea pe criterii de rasă, naţionalitate etc.
 •           
 • Organizaţia are un Cod Deontologic propriu în concordanţă cu legea română şi cu principiile deontologice europene şi internaţionale.


 •       OBIECTIVE GENERALE

            
 • Reprezentarea membrilor, întreprinzătorilor privaţi, în raporturile cu toate instituţiile şi organizaţiile locale, judeţene, regionale, naţionale, europene şi internaţionale.          
 • Promovarea şi creşterea rolului societăţii civile organizate şi conştientizarea rolului său în societate.
 •           
 • Promovarea şi apărarea membrilor şi intereselor acestora în raporturile cu terţii.
 •           
 • Promovarea dezvoltării durabile şi competitivăţii membrilor cât şi promovarea intereselor acestora în România, Uniunea Europeană şi pe plan internaţional.
 •           
 • Asigurarea funcţiei de înalt forum al organizaţiilor naţionale europene sau internaţionale la care a aderat, de dezbatere a problemelor tinerilor întreprinzători din Suceava şi ale IMM-urilor constituite de tineri.